لایسنس های آنتی ویروس مربوط به چه ورژن هایی هستند؟

لایسنس های آنتی ویروس مربوط به چه ورژن هایی هستند؟

طبق قوانین زمانی که یک شخص لایسنس یک محصول آنتی ویروس خریداری می کند به مدت یکسال حق استفاده از آخرین ورژن آنتی ویروس را دارد. به طور مثال اگر شخصی لایسنس یک محصول که آخرین ورژن آن 2013 بوده است را خریداری کند و در مدت استفاده از لایسنس ورژن 2014 منتشر شود می تواند آنتی ویروس خود را به ورژن جدید ارتقا دهد.