آیا ثبت اطلاعات حساب بانکی من در پنل مدیریت خطری برای من ایجاد می کند؟

آیا ثبت اطلاعات حساب بانکی من در پنل مدیریت خطری برای من ایجاد می کند؟

خیر - اطلاعاتی که شما در پنل ثبت می کنید اطلاعات عمومی حساب بانکی شماست و هر کس بخواهد به حساب شما پول واریز کند نیاز به داشتن این اطلاعات دارد.در ثبت این اطلاعات دقت کنید زیرا از این شماره حساب ها جهت احراز هویت کاربر نیز استفاده می گردد.

اطلاعات حساب بانکی که شما باید در پنل ثبت کنید شامل موارد زیر است

نام مالک حساب

نام بانک

شماره حساب

شماره شبا

شماره کارت

توجه داشته باشید حذف یا ویرایش حساب بانکی معرفی شده در پنل به دلایل امنیتی فقط از طریق مدیر سیستم امکان پذیر است.